Konsultationer

Körcentrum Väst kan sammanföra människor och organisationer så att nya samarbeten uppstår. Hör gärna av dig om du ligger i startgroparna för en sångaktivitet och behöver tips hur du kan gå vidare. 

Körcentrum Väst samarbetar ofta med andra, både i närområdet, regionalt och nationellt. Ibland finns vi också med i internationella körsammanhang. Vi bistår gärna med vår körexpertis och erfarenhet av stora och små projekt.  

 

 Just nu samarbetar vi med 

- Regional Musik Sverige och Barn & unga-producenter inom YAM Sweden med en långsiktig satsning över hela landet för att stimulera barns sjungande. Vår inriktning är Sång på förskolan och regionalt kommer vi bland annat att rekrytera och rusta sångcoacher med arbetsområde förskolan, erbjuda fortbildning för personal och delta i utvecklingen av ett digitalt musikbibliotek med sånger anpassade för små barn.

- Föreningen Sveriges körledare (FSK) om ett Mentorsprogram för körledare där regionens körledare kostnadsfritt kan få en personlig mentor under ett år för att utveckla sitt ledarskap.

- ROT- produktion och frilansande kulturarbetare i flera Community-projekt med nya dokumentärkörverk, som bygger på djupintervjuer med människor.

- Destinationsbolaget TME Borås, Sensus, kulturskolan och flera andra samarbetspartners kommer tillsammans med Körcentrum Väst att arrangera Borås körfest i september 2021, som en del av stadens 400-årsjubileum.

 

 

Ett axplock av tidigare samarbeten 

Göteborg & Co (European Choir Games 2019, Kulturkalaset,Vetenskapsfestivalen)
Sveriges körförbund (arrangörsutbildning för körer)
Sensus studieförbund, Bilda (fortbildningsdagar, körprojekt)
Högskolan för scen och musik (workshops, utveckling av magisterprogram i kördirigering)
Nääs konsthantverk (Nääs körfestival)
Göteborgs konserthus (Höstlovskören)
Stadsdelen Västra Hisingen (Nykör- för gamla och nya svenskar)
Svenska kyrkan (fortbildningsdagar)
Europeiska radio- och TV-unionen, EBU (Eurovision Choir of the Year 2019)
Sångensemblen Amanda (metodutvecklingsresidens, internationellt gästspel)