Nääs körfestival 2019

Nääs Körfestival torsdagen den 8 augusti kl. 16.00-20.30.

TEMA 2019: En betraktelse av världen som sammanhängande

Både lokala och andra körer är som tidigare varmt välkomna att presentera verk från sin repertoar samt om möjligt nya platsspecifika verk med utgångspunkt från det överliggande temat. Körfestivalen äger rum i och runtomkring vackra sekelskifteshus på området Nääs Slott. Varje kör sjunger cirka 20 minuter.

Årets körfestival sker i samverkan med, European Choir Games, en av Europas största körfestivaler. Under en vecka i augusti möts 5000 sångare från hela världen i Göteborg – vissa för att tävla, andra enbart för att sjunga tillsammans. Fyra av dessa internationella körer deltar i Nääs Körfestival utom tävlan i något som vi kallar för Friendship Concerts. Alla deltagande körer i Nääs Körfestival genomför också ett gemensamt körverk som meddelas till körer i god tid innan.

Till varje ny festival skapar festivalen ett tema som deltagande körer förhåller sig till och årets tema ansluter till Göteborgs internationella biennals tema: En betraktelse av världen som sammanhängande.

Deltagande i körfestivalen är kostnadsfritt. Förtäring finns på ett flertal ställen inom området.

Anmälan om deltagande görs senast fredagen den 24 maj till, info@naaskonsthantverk.se 
För mer info se www.naaskorfestival.se eller ring gärna, projektledare, Mats Jansson, 0735352857