Scenisk kör med Sångensemblen Amanda

Välkommen till en fortbildningsdag för körledare - om konsten att beröra. 

Den 17 september ges fortbildningsdagen i Göteborg och den 2 oktober i Borås.

Läs mer